نخ پلی استر گلدوزی 213

پلی استر گلدوزی / ۵۰۰۰یارد / چینی