نخ پلی استر گلدوزی 105

پلی استر گلدوزی / ۵۰۰۰یارد / چینی