نخ پلی استر گلدوزی 437

پلی استر گلدوزی / ۵۰۰۰یارد / چینی