نخ پلی استر گلدوزی 367

پلی استر گلدوزی / ۵۰۰۰یارد / چینی