نخ پلی استرگلدوزی 244

نخ پلی استرگلدوزی/
رنگ مشکی/
وزن 125 گرم خالص/
۵۰۰۰ یاردی/
برند مارکفیل/

چینی درجه ۱