نخ پلی استر گلدوزی 323

پلی استر گلدوزی / ۵۰۰۰یارد / چینی