نخ نامر‍‍ی

نخ نامری نمره ۱۲ . وزن خالص ۱۸۰ گرم . چینی