نخ پلی استر گلدوزی 237

 
نخ پلی استرگلدوزی
۵۰۰۰ یاردی
چینی درجه ۱