نخ پلی استر گلدوزی 175

پلی استر گلدوزی / چینی / ۵۰۰۰ یارد /