نخ پلی استر گلدوزی 322

پلی استر گلدوزی / چینی / ۵۰۰۰ یارد /