نخ پلی استر گلدوزی 493

پلی استر گلدوزی / چینی / ۵۰۰۰ یارد /