اسپری روغن 22


کد رنگ: 22

تعداد:
ناموجود
✔️ اسپری روغن 22
✔️ جنس ترک
✔️ برند Blue Bird
✔️ 500 میلی
✔️ دارای سه سال تاریخ مصرف
✔️ جهت روغنکاری دستگاه های گلدوزی و خیاطی
✔️ بدون رنگ و بو
✔️ کارایی مناسب در دماها و سرعت های پایین و بالا
✔️ کاهنده اصطکاک قطعات مکانیکی
✔️ دارای نی مخصوص جهت دسترسی به قسمتهای دور از دید و خارج از دسترس