گلابتون 63

گلابتون طلایی روشن/
کد L63 /
برند مارکفیل /
250 گرم خالص /
مخصوص گلدوزی با چرخ /
چینی