گلابتون 703

گلابتون طلایی پررنگ /
جنس ترک/
برند سیمفلکس /
کد 703/
مغزی پلی استر /
250 گرم خالص /
مخصوص گلدوزی با چرخ.