گلابتون قهوه ای 338

گلابتون ترک/
برند سیمفلکس/
قهوه ای/
250 گرم خالص