گلابتون 506

گلابتون ژاپنی/
برند آریستو/
رنگ ماستی/
مغزی پلی استر /
250 گرم خالص/
مخصوص گلدوزی با چرخ.