گلابتون 62 برایتکس

گلابتون چینی/
برند برایتکس/
نقره ای/
250 گرم خالص