نخ گلابتون کد 705

گلابتون طلایی کد ۷۰۵/
ترکیه/
دویست وپنجاه گرم خالص/

مخصوص گلدوزی با چرخ