لایی آبشور متری

لایی آبشور/
مخصوص گلدوزی/
عرض ۱۸۰ سانت/
طول ۱ متر/
مارک مارکفيل/
چيني