لایی آبشور طاقه ای

لایی آبشور/
مخصوص گلدوزی/
عرض ۱۸۰ سانت/
طول 120 یارد/
مارک مارکفيل/
چيني