لایی خط مشکی


کد رنگ: ۱۲۰

تعداد:
ناموجود
لایی خط مشکی/
120 گرمی/
طول طاقه پنجاه متر/
عرض طاقه نود سانتی متر/
ایرانی