لایی کاغذی سفید

لایی کاغذی سفید/
50 گرمی/
طول طاقه پنجاه متر/
عرض طاقه صد سانتی متر/
ایرانی/