کلاف ویسکوز

کلاف ویسکوز/
سه لا/
دو لا/
سفید برفی/
با رنگ پذیری عالی/
تهیه شده از ویسکوز نمره پنج هندی/
مخصوص فرش دستباف/