نخ پلی استر گلدوزی 235

نخ پلی استر گلدوزی/
پنج هزار یاردی/
مارک مارکفیل/
چینی