گلابتون طلایی پررنگ


کد رنگ: 56

تعداد:
ناموجود
گلابتون طلایی پررنگ/
چینی/

دویست و پنجاه گرم خالص/

مغزی طلایی/

مخصوص گلدوزی با چرخ