گلابتون 98

گلابتون مسی/
جنس چینی/
مغزی پلی استر /
160 گرم خالص/
مخصوص گلدوزی با چرخ