نخ پلی استر گلدوزی 382

پلی استر گلدوزی / ۵۰۰۰یارد / چینی