انواع نخ ها

انواع نخ ها


نخ پلی استر گلدوزی 
نخ ابریشم گلدوزی 
گلابتون
نخ نامری
انواع لمه